Autor: ili

  • Els ODS.

    Què són els ODS?, són 17 reptes que la gent vol millorar fins al 2030 i també volen que tota la gent tingui igualtat.